Asiakkaana ihminen

Lempeän matkailun kehittämispalvelut

Hei, olen Päivi

Otan matkailun ja sen vaikutukset vakavasti.

Yritykseni Lemma Travel House muokkaa globaalia matkailuliiketoimintaa eettisemmäksi ja lempeämmäksi ihmisille ja ympäristölle. Valmennan ja toimin matkailuyritysten rinnallakulkijana kestävän matkailun polun kaikissa vaiheissa. Olen mm. Green Key -sertifikaatin ulkopuolinen auditoija ja Visit Finland Akatemian Sustainable Travel Finland -valmentaja.

Huomioin työssäni vastuullisuuden jokaisen osa-alueen, mutta erityisesti olen keskittynyt sosiaaliseen vastuuseen. ​Työssä yhdistyvät taustani matkailuliiketoiminnassa ja sote-vertaisjärjestökentällä. Toimin paikallisen omaishoitaja-yhdistyksen hallituksessa, ja olen mukana myös monissa muissa vertaisyhdistyksissä. Kesällä 2022 teen sosionomiopintojeni opinnäytetyönä vertaistukitoiminnan kehittämishankkeen Evakkolapset ry:lle.

Päivi Suutari

Esimerkkiteemoja valmennuksistani:

Elämänkaari- ja juurimatkailu: paikallisuutta parhaimmillaan
Inklusiivinen matkailu: näkymättömät toimintarajoitteet
Ikäinklusiiviset ja monen sukupolven matkailupalvelut 
Monimuotoisten perheiden matkakohteeksi! 
Moninaisuuden huomioiminen viestinnässä ja kohtaamisissa

Kaikki alkaa tiedostamisesta.

Lemma Travel House on arvopohjainen yritys. Tutustu lempeyslupaukseeni.

Inklusiivisuus pohjautuu ymmärrykseen.

Kohderyhmäajattelu on vain välivaihe kohti aidosti inklusiivista matkailua, mutta se helpottaa ensimmäisen askeleen ottamista. Matkailijoiden moninaisuuden tiedostamisen jälkeen tarvitaan  kohderyhmän ymmärrystä: millainen asiakaspolkumme on esimerkiksi erityislapsiperheen tai seniorimatkailijoiden kokemana? Kartoitus- ja kehittämistyöhön on tärkeää ottaa mukaan valittujen kohderyhmien edustajia: osallistamalla ja yhdessä tehden päästään parhaaseen lopputulokseen.

Matkailu tukee sosiaalista hyvinvointia.

Sosiologi Erik Allardtin mukaan hyvinvoinnilla tarkoitetaan jokaiselle ihmiselle yksilöllistä tilaa, jossa hän saa tyydytettyä elintasoon (having), yhteisyyssuhteisiin (loving) ja itsensä toteuttamiseen (being) liittyviä tarpeitaan. Onnistuneesti toteutettuun matkaan kuuluu paitsi elämyksiä myös kohtaamisia, osallisuuden ja emotionaalisen turvallisuuden tunteen kokemuksia sekä ihmissuhteiden vahvistumista. Minulle on tärkeä nostaa esiin näitä matkailun syvempiä merkityksiä.

Vastuu ihmisistä vaatii myös vastuuta luonnosta.

Ihmisen hyvinvointi kulkee käsi kädessä luonnon hyvinvoinnin kanssa. Luonto elvyttää ja luo osallisuuden kokemuksia, mutta sillä on myös itseisarvo. Lempeä matkailu on minulle osa kestävään kehitykseen pohjautuvaa toimintamallia, jossa huomioidaan vahvasti paitsi sosiokulttuurinen, myös ympäristö- ja taloudellinen vastuullisuus.

Myös näkymättömät toimintarajoitteet tulee huomioida.

Kaikki matkailijoiden (erityis)tarpeet eivät näy ulospäin, ainakaan ensikatsomalta. Matkailija, jolla on vaikkapa haasteita toiminnanohjauksessa tai poikkeavuuksia aistitiedon käsittelyssä, hyötyy näkymättömien esteiden poistamisesta samalla tavalla kuin liikuntarajoitteinen matkailija luiskasta tai hissistä. Haluan tehdä työlläni näkymätöntä näkyväksi. 


Lemma Travel House

Lahelantie 280, 04330 Lahela, Tuusula
paivi.suutari(at)lemmatravel.fi, 040-8525 744