Inklusiivinen matkailu

Asiakkaana ihminen

Hei, olen Päivi

Otan matkailun ja sen vaikutukset vakavasti.

Työskentelen matkailualan yritysten ja alueorganisaatioiden tukena lempeän ja inklusiivisen matkailun kehittämisessä. Inklusiivisuuteen tähtäävä matkailuyritys tunnistaa ihmisten moninaisuuden ja huomioi sen asiakaspolun kaikissa vaiheissa. Työssäni yhdistyvät taustani matkailuliiketoiminnassa ja sote-vertaisjärjestökentällä. Työni tavoitteena on tehdä matkailu ja sen hyvinvointivaikutukset saavutettaviksi mahdollisimman monelle asiakkaalle. 

Inklusiiviseen ajatteluun pohjautuva kehittäminen luo matkailuyrityksille ja destinaatioille mahdollisuuksia uusien kohderyhmien tavoittamiseen ja kestävämpään kasvuun. 

Päivi Suutari

Esimerkkejä valmennusten ja työpajojen aiheista.

Näkymättömät toimintarajoitteet matkailussa
Ikäinklusiivisen matkailun ABC ja työpaja
Monimuotoisten perheiden matkakohteeksi! 
Moninaisuuden huomioiminen viestinnässä ja kohtaamisissa
Aistisensitiivisyys ja inklusiivinen matkailu

Kaikki alkaa tiedostamisesta.

Lemma Travel House on arvopohjainen yritys. Tutustu lempeyslupaukseeni.

Inklusiivisuus pohjautuu ymmärrykseen.

Kohderyhmäajattelu on vain välivaihe kohti aidosti inklusiivista matkailua, mutta se helpottaa ensimmäisen askeleen ottamista. Matkailijoiden moninaisuuden tiedostamisen jälkeen tarvitaan  kohderyhmän ymmärrystä: millainen asiakaspolkumme on esimerkiksi erityislapsiperheen tai seniorimatkailijoiden kokemana? Kartoitus- ja kehittämistyöhön on tärkeää ottaa mukaan valittujen kohderyhmien edustajia: osallistamalla ja yhdessä tehden päästään parhaaseen lopputulokseen.

Matkailu tukee sosiaalista hyvinvointia.

Sosiologi Erik Allardtin mukaan hyvinvoinnilla tarkoitetaan jokaiselle ihmiselle yksilöllistä tilaa, jossa hän saa tyydytettyä elintasoon (having), yhteisyyssuhteisiin (loving) ja itsensä toteuttamiseen (being) liittyviä tarpeitaan. Onnistuneesti toteutettuun matkaan kuuluu paitsi elämyksiä myös kohtaamisia, osallisuuden ja emotionaalisen turvallisuuden tunteen kokemuksia sekä ihmissuhteiden vahvistumista. Minulle on tärkeä nostaa esiin näitä matkailun syvempiä merkityksiä.

Vastuu ihmisistä vaatii myös vastuuta luonnosta.

Ihmisen hyvinvointi kulkee käsi kädessä luonnon hyvinvoinnin kanssa. Luonto elvyttää ja luo osallisuuden kokemuksia, mutta sillä on myös itseisarvo. Inklusiivinen matkailu on minulle osa kestävään kehitykseen pohjautuvaa toimintamallia, jossa huomioidaan vahvasti paitsi sosiokulttuurinen, myös ympäristö- ja taloudellinen vastuullisuus.

Myös näkymättömät toimintarajoitteet tulee huomioida.

Kaikki matkailijoiden (erityis)tarpeet eivät näy ulospäin, ainakaan ensikatsomalta. Matkailija, jolla on vaikkapa haasteita toiminnanohjauksessa tai poikkeavuuksia aistitiedon käsittelyssä, hyötyy näkymättömien esteiden poistamisesta samalla tavalla kuin liikuntarajoitteinen matkailija luiskasta tai hissistä. Haluan tehdä työlläni näkymätöntä näkyväksi. 


Lemma Travel House

Lahelan Lempeäpolku, Lahelantie 280, 04330 Lahela
paivi.suutari(at)lemmatravel.fi, 040-8525 744