Inklusiivinen matkailu

Asiakkaana ihminen

Hei, olen Päivi

Otan matkailun ja sen vaikutukset vakavasti.

Työskentelen matkailualan yritysten ja muiden organisaatioiden tukena inklusiivisen matkailun kehittämisessä. Inklusiivisuuteen tähtäävä matkailuyritys tunnistaa ihmisten moninaisuuden ja huomioi sen asiakaspolun kaikissa vaiheissa. Työssäni yhdistyvät taustani matkailuliiketoiminnassa ja sote-vertaisjärjestökentällä. Työni tavoitteena on tehdä matkailu ja sen hyvinvointivaikutukset saavutettaviksi mahdollisimman monelle asiakkaalle. 

Inklusiiviseen ajatteluun pohjautuva kehittäminen luo matkailuyrityksille ja destinaatioille mahdollisuuksia uusien kohderyhmien tavoittamiseen ja kestävämpään kasvuun. 

Päivi Suutari

Näyteikkuna

Esimerkkejä valmennuksistani, joita toteutan kasvokkain ja verkossa.

Juurimatkailun edelläkävijäkohteeksi!
(kesto 1,5 t)
Megatrendinä ikääntyminen: seniorimatkailijat asiakaspolulla (kesto 1,5 t)
Inklusiivisen matkailun ideapaja (yrityskohtainen, kesto 2 x 1,5 t)
Monimuotoisten perheiden matkakohteeksi! (kesto 1,5 t)
Aistiystävällisyys matkailussa
(kesto 1,5 t)

Kaikki alkaa tiedostamisesta.

Lemma Travel House on arvopohjainen yritys. Työtäni ohjaavat nämä teesit.

Inklusiivisuus pohjautuu ymmärrykseen.

Kohderyhmäajattelu on vain välivaihe kohti aidosti inklusiivista matkailua, mutta se helpottaa ensimmäisen askeleen ottamista. Matkailijoiden moninaisuuden tiedostamisen jälkeen tarvitaan  kohderyhmän ymmärrystä: millainen asiakaspolkumme on esimerkiksi erityislapsiperheen tai seniorimatkailijoiden kokemana? Vasta ymmärryksen ja yritykseen kohdistuvan kartoitustyön jälkeen on mahdollista alkaa kehittää palveluja aiempaa inklusiivisemmiksi.

Matkailu tukee sosiaalista hyvinvointia.

Sosiologi Erik Allardtin mukaan hyvinvoinnilla tarkoitetaan jokaiselle ihmiselle yksilöllistä tilaa, jossa hän saa tyydytettyä elintasoon (having), yhteisyyssuhteisiin (loving) ja itsensä toteuttamiseen (being) liittyviä tarpeitaan. Onnistuneesti toteutettuun matkaan kuuluu paitsi elämyksiä myös kohtaamisia, osallisuuden ja turvallisuuden tunteen kokemuksia sekä perhe- tai ystävyyssuhteiden vahvistumista. Minulle on tärkeä nostaa esiin näitä matkailun syvempiä merkityksiä.

Vastuu ihmisistä vaatii myös vastuuta luonnosta.

Ihmisen hyvinvointi kulkee käsi kädessä luonnon hyvinvoinnin kanssa. Luonto elvyttää ja luo osallisuuden kokemuksia, mutta sillä on myös itseisarvo. Inklusiivinen matkailu on minulle osa kestävään kehitykseen pohjautuvaa toimintamallia, jossa huomioidaan vahvasti paitsi sosiokulttuurinen, myös ympäristö- ja taloudellinen vastuullisuus.

Myös näkymättömät toimintarajoitteet tulee huomioida.

Kaikki matkailijoiden toimintarajoitteet ja niihin liittyvät tarpeet eivät näy selkeästi ulospäin, ainakaan ensikatsomalta. Esimerkiksi autismikirjon häiriö, afasia tai alkava muistisairaus voi luoda matkailijan asiakaspolulle näkymättömiä esteitä, joita on mahdollista - ja usein myös helppo - madaltaa. Missioni on tehdä näkymätön näkyväksi. 


Lemma Travel House

Lahelan Lempeäpolku, Lahelantie 280, 04330 Lahela
paivi.suutari(at)lemmatravel.fi, 040-8525 744