Lemma Travel House

Lempeämmän matkailun polulla

Etsitkö käytännönläheistä tukea matkailuyrityksen sertifikaattipolulle tai sosiokulttuurisen vastuullisuuden kehittämiseen? Pyydä tarjous koulutuksesta, valmennuksesta tai vaikkapa työpäivästä tiloissanne, niin hoidetaan asiat kuntoon yhdessä! 

Olen Päivi Suutari, Green Key -sertifikaatin auditoija, Travelife for Tour Operators Coach ja Visit Finland Akatemian Sustainable Travel Finland -valmentaja Järvenpäästä. Koulutukseltani olen liikkeenjohdon restonomi (ylempi amk), sosionomi (amk) ja matkailualan ammatillinen opettaja.

Tuen matkailualan yrityksiä kestävän matkailun polun kaikissa vaiheissa aina ensiaskelista jatkosertifikaattiprosessiin. Yli 20 vuoden matkailuliiketoiminnan kokemukseni tuo työhöni outbound-, inbound- ja kotimaan matkailun arjen ymmärrystä. Minun on helppo katsella sekä matkailualueita että -yrityksiä paitsi vastuullisuus- myös globaalin ostajan silmälasein. 

Sertifikaattien lisäksi olen erikoistunut matkailun sosiokulttuuriseen vastuuseen, inklusiiviseen matkailuun sekä juuri- ja elämänkaarimatkailuun. ​Sosinomin koulutus ja pitkä työkokemus sote-järjestökentällä antavat minulle hyvän pohjan yritysten sosiaalisen vastuullisuuden kehittämiseen. 

Haluan ylläpitää yhteyttä matkailuliiketoiminnan mahdollistajiin - matkailijoihin. Siksi otan ajoittain vastaan myös matkanjohtajatoimeksiantoja. Kotimaan tuntemukseni keskittyy erityisesti Tuusulanjärven alueelle, Päijät-Hämeeseen ja Kainuuseen. Paras eurooppalainen kohde- ja kulttuurintuntemus minulla on Bulgariasta, mutta vuosikymmenten myötä olen tutustunut asiakkaiden kanssa ja omin päin lähes kaikkiin Euroopan kolkkiin. Kauempana olevista kohteista tunnen erityisesti Etelä-Intian (Tamil Nadu, Kerala & Goa). 

Asiakasrajapinnassa vahvuuksiani ovat ihmisen elämänkaaren ymmärrys sekä empaattinen ja kiireetön kohtaaminen. Olen saanut kiitosta esimerkiksi afaattisten ja muistisairaiden asiakkaiden kanssa työskentelystä. Sosiaalialan ammattilaisena matkailijoiden yksilöllisten tarpeiden huomioiminen on minulle luontevaa ja merkityksellistä.

Tervetuloa kulkemaan kanssani lempeämmän matkailun polkua!

Päivi Suutari

paivi.suutari(at)lemmatravel.fi, 041-575 5745

Teemoja, joiden parissa työskentelen:

Matkailualan vastuullisuussertifikaatit
Elämänkaari- ja juurimatkailu: paikallisuutta parhaimmillaan
Inklusiivinen matkailu: näkymättömät toimintarajoitteet
Ikäinklusiiviset ja monen sukupolven matkailupalvelut 
Moninaisuuden huomioiminen viestinnässä ja kohtaamisissa

Lempeä matkailu on tiedostamista ja tekoja.

Lemma Travel House on arvopohjainen yritys. Tutustu lempeyslupaukseeni.

Inklusiivisuus pohjautuu ymmärrykseen.

Kohderyhmäajattelu on vain välivaihe kohti aidosti inklusiivista matkailua, mutta se helpottaa ensimmäisen askeleen ottamista. Matkailijoiden moninaisuuden tiedostamisen jälkeen tarvitaan  asiakasymmärrystä: millainen majoitustila, oheispalvelu tai viestintä ei sulje mitään asiakasryhmiä pois?  Kartoitus- ja kehittämistyöhön on tärkeää ottaa mukaan monipuolisesti eri kohderyhmien edustajia: osallistamalla ja yhdessä tehden päästään parhaaseen lopputulokseen.

Matkailu tukee sosiaalista hyvinvointia.

Sosiologi Erik Allardtin mukaan hyvinvoinnilla tarkoitetaan jokaiselle ihmiselle yksilöllistä tilaa, jossa hän saa tyydytettyä elintasoon (having), yhteisyyssuhteisiin (loving) ja itsensä toteuttamiseen (being) liittyviä tarpeitaan. Onnistuneesti toteutettuun matkaan kuuluu paitsi elämyksiä myös kohtaamisia, osallisuuden ja emotionaalisen turvallisuuden tunteen kokemuksia sekä ihmissuhteiden vahvistumista. Laaja-alainen esteettömyys on yhdenvertaisen matkailun perusedellytys.

Vastuu luonnosta on matkailualan yhteinen luottamustehtävä.

Ihmisen hyvinvointi kulkee käsi kädessä luonnon hyvinvoinnin kanssa. Luonto elvyttää ja luo osallisuuden kokemuksia, mutta sillä on myös itseisarvo. Kun teemme luonnolle lempeämpiä valintoja arjen työssämme, luomme laadukkaamman asiakaskokemuksen,  turvaamme matkailuelinkeinon jatkuvuuden - ja tuemme niin omaa kuin lastemmekin hyvinvointia. 

Valtaosa matkailijoiden toimintarajoitteista on näkymättömiä.

Esteetön matkailu on paljon muutakin kuin liikunta-esteettömyyden huomioimista. Valtaosa matkailijoiden (erityis)tarpeista ei näy ulospäin, ainakaan ensikatsomalta. Matkailija, jolla on vaikkapa haasteita toiminnanohjauksessa tai poikkeavuuksia aistitiedon käsittelyssä, hyötyy näkymättömien esteiden poistamisesta samalla tavalla kuin liikuntarajoitteinen matkailija luiskasta tai hissistä. 


Lemma Travel House

paivi.suutari(at)lemmatravel.fi

puh. 041-575 5745