Matkakuraattori

Inklusiivisuus ja sosiokulttuurinen vastuu matkailussa

Hei, olen Päivi

Otan matkailun ja sen vaikutukset vakavasti.

Työskentelen matkailualan yritysten ja muiden organisaatioiden tukena inklusiivisen ja sosiokulttuurisesti vastuullisen matkailun kehittämisessä. Inklusiivisuuteen tähtäävä matkailuyritys tunnistaa matkailijoiden moninaisuuden ja huomioi sen asiakaspolun kaikissa vaiheissa. Työssäni yhdistyvät taustani matkailuliiketoiminnassa ja sote-vertaisjärjestökentällä. Työni tavoitteena on tehdä matkailu ja sen hyvinvointivaikutukset saavutettaviksi mahdollisimman monelle asiakkaalle. 

Inklusiiviseen ajatteluun pohjautuva kehittäminen luo matkailuyrityksille ja destinaatioille mahdollisuuksia uusien kohderyhmien tavoittamiseen ja kestävämpään kasvuun. 

Päivi Suutari, matkakuraattori

Näyteikkuna

Esimerkkejä palveluistani, joiden toteutus on toistaiseksi verkossa, mutta toivottavasti mahdollisimman pian kasvokkain.

Inklusiivisuus matkailuyrityksen asiakaspolulla: miksi ja miten? (kesto 2x3 t, sis. työpajan)
Megatrendinä ikääntyminen: seniorimatkailijat asiakaspolulla (kesto 1,5 t)
Aistisensitiivisyys matkailussa
(kesto 1,5 t)
Perheiden monimuotoisuuden huomioiminen (kesto 1,5 t)
Inklusiivinen matkailu ja viestintä
(kesto 1,5 t)

Kerron ilolla lisää koulutuksistani ja muista inklusiivisen matkailun ja sosiokulttuurisen vastuun kehittämispalveluista: paivi.suutari(at)lemmatravel.fi tai 040-8525 744.

Kaikki alkaa tiedostamisesta.

Lemma Travel House on arvopohjainen yritys. Työtäni ohjaavat nämä teesit.

Inklusiivisuus pohjautuu ymmärrykseen.

Kohderyhmäajattelu on vain välivaihe kohti aidosti inklusiivista matkailua, mutta se helpottaa ensimmäisen askeleen ottamista. Matkailijoiden moninaisuuden tiedostamisen jälkeen tarvitaan ymmärrystä: millainen asiakaspolkumme on esimerkiksi aivoverenkiertohäiriön sairastaneen matkaililjan tai erityislapsiperheen kokemana? Vasta ymmärryksen ja yritykseen kohdistuvan kartoitustyön jälkeen on mahdollista alkaa kehittää palveluja aiempaa inklusiivisemmiksi.

Matkailu tukee sosiaalista hyvinvointia.

Sosiologi Erik Allardtin mukaan hyvinvoinnilla tarkoitetaan jokaiselle ihmiselle yksilöllistä tilaa, jossa hän saa tyydytettyä elintasoon (having), yhteisyyssuhteisiin (loving) ja itsensä toteuttamiseen (being) liittyviä tarpeitaan. Onnistuneesti toteutettuun matkaan kuuluu paitsi elämyksiä myös kohtaamisia, osallisuuden kokemuksia ja perhe- tai ystävyyssuhteiden vahvistumista. Minulle on tärkeä nostaa esiin näitä matkailun syvempiä merkityksiä.

Vastuu ihmisistä vaatii myös vastuuta luonnosta.

Ihmisen hyvinvointi kulkee käsi kädessä luonnon hyvinvoinnin kanssa. Luonto elvyttää ja luo osallisuuden kokemuksia, mutta sillä on myös itseisarvo. Inklusiivinen matkailu on minulle osa kestävään kehitykseen pohjautuvaa toimintamallia, jossa huomioidaan paitsi sosiokulttuurinen, myös ympäristö- ja taloudellinen vastuullisuus.

Myös näkymättömät toimintarajoitteet tulee huomioida.

Kaikki matkailijoiden toimintarajoitteet ja (erityis)tarpeet eivät näy selkeästi ulospäin, ainakaan ensikatsomalta. Esimerkiksi autismikirjon häiriö, afasia tai alkava muistisairaus voi luoda matkailijan asiakaspolulle näkymättömiä esteitä, joita on mahdollista - ja usein myös helppo - madaltaa. Missioni on tehdä näkymätön näkyväksi. 

Matkakuraattori

Lemma Travel House, Lahelan Lempeäpolku, Lahelantie 280, 04330 Lahela
paivi.suutari(at)lemmatravel.fi, 040-8525 744