Matkailija. Asiakas. Ihminen.

Lempeän matkailun kehittämispalvelut


Autan matkailuyrityksiä huomioimaan matkailijoiden moninaisuutta ja täyttämään alan vastuullisuussertifikaattien kriteerit.

Valmennan ja toimin matkailuyritysten rinnallakulkijana kestävän matkailun polulla. Olen Green Key -sertifikaatin ulkopuolinen auditoija, Travelife for Tour Operators Coach ja Visit Finland Akatemian Sustainable Travel Finland -valmentaja.

Koulutuksissani keskityn erityisesti matkailun sosiaaliseen vastuuseen ja inklusiiviseen matkailuun. ​Sisällöissä ja toteutuksissa yhdistyvät taustani matkailuliiketoiminnassa ja sote-vertaisjärjestösektorilla. Syksyn 2022 olen osittaisella opintovapaalla tehden sosionomiopintojeni opinnäytetyönä vertaistoiminnan kehittämishankkeen Evakkolapset ry:lle. 

Päivi Suutari

Esimerkkejä teemoista, joiden parissa työskentelen:

Elämänkaari- ja juurimatkailu: paikallisuutta parhaimmillaan
Inklusiivinen matkailu: näkymättömät toimintarajoitteet
Ikäinklusiiviset ja monen sukupolven matkailupalvelut 
Monimuotoisten perheiden matkakohteeksi! 
Moninaisuuden huomioiminen viestinnässä ja kohtaamisissa

Kaikki alkaa tiedostamisesta.

Lemma Travel House on arvopohjainen yritys. Tutustu lempeyslupaukseeni.

Inklusiivisuus pohjautuu ymmärrykseen.

Kohderyhmäajattelu on vain välivaihe kohti aidosti inklusiivista matkailua, mutta se helpottaa ensimmäisen askeleen ottamista. Matkailijoiden moninaisuuden tiedostamisen jälkeen tarvitaan  asiakasymmärrystä: millainen asiakaspolkumme on esimerkiksi erityislapsiperheen tai muistisairaan matkailijan kokemana? Kartoitus- ja kehittämistyöhön on tärkeää ottaa mukaan monipuolisesti eri kohderyhmien edustajia: osallistamalla ja yhdessä tehden päästään parhaaseen lopputulokseen.

Matkailu tukee sosiaalista hyvinvointia.

Sosiologi Erik Allardtin mukaan hyvinvoinnilla tarkoitetaan jokaiselle ihmiselle yksilöllistä tilaa, jossa hän saa tyydytettyä elintasoon (having), yhteisyyssuhteisiin (loving) ja itsensä toteuttamiseen (being) liittyviä tarpeitaan. Onnistuneesti toteutettuun matkaan kuuluu paitsi elämyksiä myös kohtaamisia, osallisuuden ja emotionaalisen turvallisuuden tunteen kokemuksia sekä ihmissuhteiden vahvistumista. Laaja-alainen esteettömyys on yhdenvertaisen matkailun perusedellytys.

Vastuu ihmisistä vaatii myös vastuuta luonnosta.

Ihmisen hyvinvointi kulkee käsi kädessä luonnon hyvinvoinnin kanssa. Luonto elvyttää ja luo osallisuuden kokemuksia, mutta sillä on myös itseisarvo. Lempeä matkailu on kestävään kehitykseen pohjautuva ajatusmaailma, jossa huomioidaan vahvasti paitsi sosiokulttuurinen, myös ympäristö- ja taloudellinen vastuullisuus.

Valtaosa matkailijoiden toimintarajoitteista on näkymättömiä.

Esteetön matkailu on paljon muutakin kuin liikunta-esteettömyyden huomioimista. Valtaosa matkailijoiden (erityis)tarpeista ei näy ulospäin, ainakaan ensikatsomalta. Matkailija, jolla on vaikkapa haasteita toiminnanohjauksessa tai poikkeavuuksia aistitiedon käsittelyssä, hyötyy näkymättömien esteiden poistamisesta samalla tavalla kuin liikuntarajoitteinen matkailija luiskasta tai hissistä. 


Lemma Travel House

paivi.suutari(at)lemmatravel.fi, 040-8525 744