Auditoinnit

Green Key ja Green Activities -vastuullisuussertifikaatin auditoinnit tehdään 1. ja 2. hakemusvuonna ja sen jälkeen joka kolmas vuosi. Lemma Travel Housen Päivi Suutari on yksi ko. sertifikaattien neljästä ulkopuolisesta auditoijasta. 

Suosittelemme varaamaan auditointiajan heti, kun yrityksesi on saanut siihen luvan / asiaa koskevan viestin ko. sertifikaatteja Suomessa hallinnoivalta Going Greeniltä. Kiitos, jos voit ehdottaa muutamaa yrityksellesi sopivaa vaihtoehtoista ajankohtaa. Varaukset paivi.suutari(at)lemmatravel.fi.

Hyvä tietää Päivi Suutarin tekemistä auditoinneista

Hakemuksen tekoon liittyvissä asioissa auttaa Going Greenin yhteyshenkilösi Heidi, Mari tai Alina osoitteessa info(at)goinggreen.fi. Objektiivisuuden säilyttämiseksi Lemma Travel House ei osallistu hakuvaiheen ohjaukseen. 

Auditoinnin ajankohdan tulee olla ensimmäisen auditoinnin kohteessa viimeistään 2 vkoa ennen tuomaristopäivää ja jatkoauditoitavassa kohteessa viimeistään 1 vko ennen tuomaristopäivää. 

Tuomaristopäivät kevätkaudella 2024 ovat 16.2., 22.3., 31.5. ja 14.6. 

Koko vuoden hakuaikataulukoosteen löydät täältä

Auditoinnin kesto vaihtelee yritystoiminnan ja fyysisten puitteiden laajuuden mukaan. Yleisimmin se on Päivin auditoimissa Green Key -kohteissa 3-3,5 tuntia ja Green Activities -kohteissa 2-2,5 tuntia. Auditointi koostuu kahdesta osasta, jotka ovat hakemuksen pohjalta käytävä keskustelu ja auditointikierros kohteessa. Tarkemman auditoinnin kuvauksen löydät kirjautumalla Green Key -lähettilään sivuille. Huom! Kerrothan Going Greenin yhteyshenkilöllesi jo hakuvaiheessa kaikista liiketoimintaan kuuluvista rakennuksista ja alueista/palveluista (esim. liikuntasalit, kesämajoitustilat, uima-altaat), jotta auditoinnin laajuus on tiedossa ennakkoon. 

Auditoinnissa on hyvä olla mukana ensimmäisellä auditointikerralla Green Key/Green Activities -lähettilään lisäksi eri osastojen avainhenkilöt (joko porrastetusti tai kaikki yhdessä). Etenkin jatkoauditointi voidaan myös tehdä kahdestaan lähettilään kanssa, mutta silloin avainhenkilöiden tulee olla tarvittaessa tavoitettavissa puhelimitse tai auditointikierroksen aikana. 

Auditointia sujuvoittaa huomattavasti hakualustalla oleviin kriteerien selitteisiin (sininen huutomerkki) tutustuminen ennakkoon. Monen selitteen lopussa kerrotaan, miten kriteerin täyttyminen todennetaan auditoinnissa. 

Auditointiin liittyvät kustannukset on määritellyt Going Green Oy, ja löydät ne täältäPäivi saapuu auditoitaviin kohteisiin Järvenpäästä ensisijaisesti junalla/bussilla. Jos kohteeseen ei ole kohtuullisia julkisen liikenteen yhteyksiä auditointiajankohtana, matka voidaan tehdä omaa autoa käyttäen.

Tavataan Green Key tai Green Activities -auditoinnissa!


Kansainvälisen auditointikäytännön mukaisesti ulkopuolisten Green Key -auditoijien oikeudet ovat voimassa kaksi vuotta kerrallaan. Päivi Suutari on suorittanut auditoijatestin viimeksi 28.4.2023.