Lemma Travel House mukana juurimatkailun kehittämishankkeessa

04.09.2023

Lemman syksyyn sisältyy auditointien lisäksi mielenkiintoisia hankkeita, joista yksi on Matka juurille Vakka-Suomi. Lemma Travel House on mukana tuottamassa hankkeelle taustatietoa juurimatkailusta ja -matkailijoista. Juurimatkailun kehittämisen keskiössä ovat mm. aito paikallisuus ja aineeton kulttuuriperintö.

Matka juurille Vakka-Suomi -hankkeessa luodaan juurimatkailuun perustuva, sektorirajoja ylittävä toimijaverkosto Vakka-Suomeen. Hankkeessa on mukana Kustavin, Laitilan, Pyhärannan, Taivassalon, Uudenkaupungin ja Vehmaan alueen yhdistyksiä, matkailuyrityksiä ja kuntasektoria. Lue lisää hankkeesta täältä. 

Päivi Suutari on perehtynyt juurimatkailuun ja siihen liittyviin matkailupalveluihin monissa eri maissa. Matka juurille Vakka-Suomi on siksi mielekäs ja luonteva hanke Lemma Travel Houselle. Päivi vie sitä omalta osaltaan eteenpäin suurella innolla ja Vakka-Suomen toimijoiden raikasta juurimatkailun hankeideaa korkealle arvostaen.