Koulutusuutisia: inklusiivisuusosaaminen vahvistui

30.08.2023

Päivi Suutari on valmistunut sosionomiksi (amk) ja palannut sen myötä kokopäiväisesti Lemma Travel Housen yrittäjäksi 9.8.2023 alkaen. Sosionomiopintoihin sisältyi runsaasti inklusiivisen matkailun osaamista kehittäviä opintojaksoja, kuten esimerkiksi Ihmisoikeudet ja moninaisuuden kohtaaminen, Muistisairautta sairastava ikäihminen sekä Vuorovaikutuksen monimuotoisuus työelämässä. Tutuksi tuli myös luontoon ja maaseutuun liittyvä ammatillinen Green Care -toiminta. 

Opintoihin liittyvät harjoittelujaksot Päivi suoritti vertaisjärjestökentällä. Keski-Uudenmaan Omaishoitajat ry:ssä hän mm. toteutti omaishoitajille ja -hoidettaville suunnatun tuetun kylpyläloman sekä suunnitteli ja pilotoi muistellen toteutettavan juuri- ja elämänkaarimatkailun ryhmätyöskentelymallin.

Elokuussa 2023 Päivi suoritti yhdysvaltalaisen IBCCES:n (International Board of Credentialing and Continuing Education Standards) järjestämän Certified Autism Travel Professional™ (CATP) -verkkokoulutuksen ja lopputestin. Sosionomitutkinnon (210 op) suorittamisen jälkeen kyseinen koulutus tuntui ajallisesti pienimuotoiselta mutta sisällöltään erittäin antoisalta. Se myös avasi pääsyn tätä tärkeää inklusiivisuuden osa-aluetta kehittävien matkailuyritysten ja -yrittäjien verkostoon. Sertifikaatti tekee näkyväksi Päivin jo aiemmin hankitun osaamisen ja ymmärryksen aiheesta.

Lemma Travel Housen yrityslupaukseen kuuluu inklusiivisuusosaamisen jatkuva kehittäminen. Niinpä loppuvuoden aikana on luvassa vielä uusia koulutus- ja kurssiuutisia.