Uutta! Inklusiivisuuden kasvupaketti matkailuorganisaatioille

14.09.2023

Haluatko kasvattaa asiakaskuntaasi ja kehittää työyhteisön ilmapiiriä? Oletko ajatellut inklusiivisuutta myös liiketoiminnan kehittäjänä? Tiesitkö, että inklusiivisuus tarkoittaa paitsi liikuntaesteettömyyttä myös esimerkiksi aisti-, ikä- ja muistiystävällisyyttä?

Päivi Lemma Travel Housesta ja Hanna yritysvastuun asiantuntijayritys Taigawisesta yhdistivät inklusiivisuusosaamisensa. Tuloksena syntyi Inklusiivisuuden kasvupaketti. Siinä tarkastelemme sekä asiakaspolun että työyhteisön inklusiivisuutta.

Kenelle? 

Matkailuorganisaatioille, jotka haluavat kehittää inklusiivisuuttaan, mutta eivät tiedä, mistä ja miten lähteä liikkeelle.

Miksi? 

Kasvupaketilla parannetaan moninaisuuden ymmärrystä, inklusiivisuusosaamista ja joukkuehenkeä. Palveluja pystytään tarjoamaan laajemmalle joukolle matkailijoita, jolloin päästään kasvattamaan liiketoimintaa. Henkilöstön veto- ja pitovoima voi kasvaa. Organisaatio saa kasvupaketista tukea myös Sustainable Travel Finland- ja sertifikaattipolulle.

Mikä? 

Palvelupaketti, jonka avulla organisaatiossa voidaan hahmottaa inklusiivisuutta laaja-alaisesti ja käytännönläheisesti. Siinä tunnistetaan olemassa olevia vahvuuksia ja kehityskohteita

  • tuotteissa
  • työyhteisössä
  • toiminnoissa (esim. myynti, rekrytointi, opastus ja viestintä) ja
  • fyysisissä tiloissa.

Lähtötilanteen pohjalta pääsemme suunnittelemaan seuraavia askeleita kohti inklusiivisempaa ja menestyvämpää liiketoimintaa.

Miten? 

  1. Alkukeskustelu (Teams/Google Meet), jonka myötä saamme perustiedot yrityksen toimintaympäristöstä, asiakaskunnasta, työvoimasta, toiminnoista ja inklusiivisuuteen liittyvistä tavoitteista. 

  2. Deskityö ja mahdolliset ennakkohaastattelut.

  3. Henkilöstön haastattelut sekä tilojen ja toimintojen havainnointi paikan päällä matkailuyrityksessä (kesto alk. 1/2 pv).

  4. Loppukeskustelu, jossa pohditaan vahvuuksia ja kehityskohteita sekä sitä, kenen apua kehittämiseen tarvitaan - kokemusasiantuntijoita unohtamatta.

Kasvupaketin tuotoksena saadaan yrityksen inklusiivisuuden nykytilaraportti, jossa on tunnistettu jo olemassa olevia vahvuuksia ja kehittämisalueita. Raportissa painotetaan erityisesti mahdollisuuksia, joihin tarttumalla voidaan kasvattaa inklusiivisuutta ja varmistaa liiketoiminnan edellytyksiä myös tulevaisuudessa.

Seuraavia askeleita suunnitellessa on mahdollista jatkaa Päivin ja Hannan kanssa esimerkiksi henkilöstötyöpajoin ja osastokohtaisin valmennuksin. Voimme myös auttaa inklusiivisuuden ja muun vastuullisuuden sanoittamisessa ja viestinnässä.

Mikä tässä on erityistä?

Katsomme inklusiivisuutta laaja-alaisesti sekä asiakaspolun että työyhteisön kautta. Huomioimme ihmisten moninaisuuden (esim. aisti-, muisti- ja ikäystävällisyys, kulttuurit ja uskonnot) ja tarkastelemme asioita käytännönläheisesti asiakkaiden, nykyisten ja tulevien työtekijöiden ja organisaation johtamisen kannalta. Meille inklusiivisuus on osa sosiaalista vastuuta yritysvastuun kokonaisuudessa, jota matkailuyrityksessä tulee johtaa tehokkaasti ja tuloksellisesti. Siksi lähestymme inklusiivisuutta myös yrityksen eri osastojen arjen toimintatapojen kautta. 

Ketkä?

Päivi Suutari on Sustainable Travel Finland -valmentaja sekä Green Key- ja Travelife for Tour Operators -vastuullisuussertifikaattien auditoija. Hänellä on sekä matkailu- että sosiaalialan koulutus ja yhteensä yli 25 vuoden tausta globaalissa matkailuliiketoiminnassa ja sote-vertaisjärjestökentällä. 

Hanna Liappis on vajaan kahdenkymmenen vuoden ajan työskennellyt yritysvastuun eri rooleissa. Matkailun saralla hän on toiminut Green Key -auditoijana ja konsultoinut matkailun alueorganisaatioita ja Visit Finlandia kestävän matkailun tiimoilta. Vastuullisuusjohtaminen, järjestelmät ja vastuullisuuden mittaaminen ja raportointi ovat Hannan ominta alaa.

Miten liikkeelle?

Laita viestiä Päiville (paivi.suutari(at)lemmatravel.fi) tai Hannalle (hanna.liappis(at)taigawise.fi. Saat tarjouksen Inklusiivisuuden kasvupaketista kahden arkipäivän sisällä.