Elämä on matka

Kerron omasta matkastani.

  • Koulutus: Olen palveluliiketoiminnan johtamisen restonomi (YAMK) ja matkailualan ammatillinen opettaja. Viimeistelen parhaillaan yritystoimintani ohessa sosionomiopintoja. Taustallani on myös erityispedagogiikan ja Green Care -opintoja.
  • Työkokemus: Minulla on yli 20 vuoden kokemus matkailuliiketoiminnasta, pääasiassa matkanjärjestäjän tuotanto-, myynti- ja markkinointitehtävistä. Olen opettanut, kouluttanut ja konsultoinut. Myös hotellit ja matkanjärjestäjän kohdetoiminnot ovat minulle tuttua työkenttää. 
  • Erikoistuminen: Viime vuodet olen työskennellyt vastuullisen ja laaja-alaisesti esteettömän matkailun kehittämisen parissa sekä palkallisessa työsuhteessa että yrittäjänä. Teen yhtä luontevasti ympäristöauditointeja kuin edistän vaikkapa ikäinklusiivisten matkailupalvelujen tuotekehitystä tai vastuullisuusviestintää. Olen Visit Finland Akatemian partnerivalmentaja ja akkreditoitu Green Key -ympäristösertifikaatin auditoija.
  • Moninaisuuden ymmärrys: Olen työskennellyt päätoimeni ohessa sosiaalialan vertaisjärjestökentällä noin kymmenen vuoden ajan. Käytän myös monenlaiseen vertaisyhdistystoimintaan vapaa-aikaani, sillä olen nähnyt sen voiman. Minulla on pitkä kokemus omaishoitajuudesta ja läheiseni edunvalvonnasta, mikä tuo työhöni syvempää asiakasymmärrystä. 

Tarina, jossa palaan juurilleni.

Kainuulainen isäni opetti minut suhtautumaan uteliaasti ja avoimesti uusiin ihmisiin ja paikkoihin: mitähän tuolla seuraavan vaaran takana mahtaa olla? Opin jo varhain, että jokainen ihminen on yksilö, ja hänet tulee kohdata avoimin mielin. Saman viestin sain erityisopettajaäidiltäni: erilaisuutta ei tarvitse pelätä. 

Teoreettinen tieto ja kokemusperäinen arjen ymmärrys tukevat toisiaan kaikessa ihmiskeskeisessä kehittämistyössä.

Omaishoitajuusaikanani irtisanouduin silloisesta matkailuliiketoiminnan unelmatyöstäni, perustin Lemma Travel Housen ja lähdin kulkemaan lempeän matkailun polkua kohti uutta unelmaa. Matkailun lempeys merkitsee minulle kiireettömyyttä, inklusiivista ajattelua ja eettisyyttä. 

Iloitsen valtavasti siitä, että viime vuosina sekä Suomessa että globaalisti on otettu huimia harppauksia kohti kestävämpää matkailumaailmaa. Yhdelläkään yrityksellä ei enää nykyisin ole varaa jättää huomioimatta esimerkiksi toimintansa ympäristövaikutuksia. 

Uskon, että seuraava suuri askel meillä otetaan inklusiivisessa matkailussa ja sosiaalisen vastuun kysymyksissä. Sosiaalialan opintoni tukevat työtäni, jossa koen pääseväni edistämään ruohonjuuritasolla ihmisoikeuksia, osallisuutta ja sosiaalista hyvinvointia.

Matkailun hyvinvointivaikutukset kuuluvat kaikille - olivatpa matkailijan juuret missä tahansa, tarvitsi hän apuvälineitä tai ei, ja edustipa hän millaista perhemuotoa tai sukupolvea tahansa.

Sillä tärkeintä on kohdata ihminen - sellaisena kuin hän on.