Lempeyslupaus

Lemma Travel House on erikoistunut lempeän matkailun kehittämiseen mm. kouluttamalla, kirjoittamalla ja yhteistoiminnallisia tilaisuuksia järjestämällä. Lempeä matkailu tarkoittaa ajatusmaailmaa, joka koostuu

 • ihmisten moninaisuudelle
 • aisteille ja mielelle sekä
 • luonnolle lempeästä matkailusta.

Lemma Travel Housen missiona on edistää yhdenvertaisuutta ja osallisuutta matkailussa ja matkailullisin keinoin, luontoa ja ympäristöä kunnioittaen. 

Lempeys ihmisten moninaisuudelle

Lemma Travel House lupaa

 • edistää yhdenvertaisuutta ja ihmisten moninaisuuden näkyväksi tekemistä.
 • kohdata asiakkaita ja muita tilaisuuksiin osallistuvia ihmisiä yksilöinä, jotka saavat itse määritellä itsensä ilman ulkopuolelta tulevaa stereotypiointia tai lokerointia.
 • luoda järjestämiinsä tilaisuuksiin emotionaalisesti mahdollisimman turvallisen ilmapiirin.
 • antaa jokaiselle osallistujalle täyden vapauden valita, haluaako osallistua keskusteluun tai toiminnallisiin osuuksiin vai ei. 
 • European Network for Accessible Tourismin jäsenenä noudattaa ENAT:in Code of Good Conductia.
 • kehittää moninaisuus- ja inklusiivisuusosaamistaan mm. vuosittaisen koulutuksen avulla.

Lempeys aisteille ja mielelle

Lemma Travel House lupaa

 • suosia omissa tilaisuuksissaan aistien näkökulmasta miellyttäviä ja sensitiivisiä toimintaympäristöjä.
 • osallistua asiakaskohtaamisiin ilman hajusteita ja pestä työvaatteet hajusteettomilla ja ympäristömerkityillä pyykinpesuaineilla.
 • luoda itse aikatauluttamiinsa tilaisuuksiin mahdollisimman kiireettömän ilmapiirin.
 • kehittää aistiesteettömyysosaamistaan mm. vuosittaisten koulutuksen avulla.

Lempeys luonnolle ja ympäristölle

Lemma Travel House lupaa

 • yöpyä työmatkoilla ja järjestää omat asiakastilaisuutensa ympäristösertifioiduissa tai muutoin kestävää kehitystä käytännön teoin edistävissä kohteissa aina kun se on mahdollista.
 • Green Care Finland ry:n jäsenenä kunnioittaa Green Care -toiminnan eettisiä ohjeita, joihin kuuluu mm. luonnon elvyttävyyden arvostaminen. Lemma Travel Housessa suunnitellaan parhaillaan Green Care -pohjaisia palveluja.
 • kehittää ympäristöosaamistaan mm. vuosittaisen koulutuksen avulla.

Tämä lempeyslupaus on tehty ohjaamaan yrityksen arjen toimintaa vuodesta 2021 alkaen. Lupaus on viimeksi päivitetty 15.4.2023.