Juurille!

Juurille! on sosionomiopintojeni opinnäytetyönä keväällä 2022 kehitettävä toimintamalli, jossa matkataan ajassa ja mielikuvissa omaan elämäntarinaan kuuluviin paikkoihin ja tutkiskellaan niiden merkitystä itselle ja identiteetille. Matkaa juurille tehdään ryhmäharjoitteiden, muistelun, keskustelun ja yksilötyöskentelyn keinoin. 

Omaishoitajille

Juurille!-pilottiryhmä käynnistyy Keski-Uudenmaan Omaishoitajat ry:ssä 17.2.2022. Kysy lisää keskiuudenmaanomaishoitajat[at] gmail.com.

Ikäihmisille

Juurille!-ryhmä voi olla osa ikä-ihmisille suunnattua päivätoimintaa. Muisteluun painottuvan toiminnan päätavoite on ylläpitää ikäihmisten sosiaalista toimintakykyä.

Adoptoiduille

Juurille!-toiminta keskittyy omaan elämäntarinaan liittyviin paikkkoihin ja maisemiin. Siksi se soveltuu myös adoptoiduille, joilla ei ole tietoa biologisista vanhemmistaan.